Nieuw kunstgras voor VV Drachten

Drachten- De gemeente legt sinds ongeveer 15 jaar kunstgrasvelden aan. Dit jaar streven we naar de vervanging van de eerste kunstgrasvelden op sportpark De Peppel. In de voorbereiding op deze vervanging bekijkt de gemeente of de fundering van de velden nog een keer gebruikt kan worden. Dat bleek niet goed te kunnen omdat het fundament […]

kunstgrasDrachten- De gemeente legt sinds ongeveer 15 jaar kunstgrasvelden aan. Dit jaar streven we naar de vervanging van de eerste kunstgrasvelden op sportpark De Peppel.

In de voorbereiding op deze vervanging bekijkt de gemeente of de fundering van de velden nog een keer gebruikt kan worden. Dat bleek niet goed te kunnen omdat het fundament niet meer voldoet aan de huidige eisen. Dan speelt de vraag hoe het oude materiaal afgevoerd kan worden. Daarom is daarna een verkennend onderzoek naar de toestand van de bodem gedaan. Bij VV Drachten blijkt dat de ondergrond van het kunstgrasveld is vervuild. Dat levert weliswaar geen gevaar voor de volksgezondheid op, maar roept wel vragen op. De gemeente heeft het bestuur van VV Drachten hier afgelopen week over geïnformeerd.

Wat is er aan de hand?

Het bodemonderzoek wijst uit dat op veld 2 en op veld 3 de ‘sporttechnische laag’ verontreinigd vervuild is door ‘uitgeloogd’ zink. Het zink zit in het rubberen instrooimateriaal dat destijds is gebruikt om het kunstgras te stabiliseren. De ‘sporttechnische laag’ is de fundering, de ondergrond van het kunstgras en zit opgesloten tussen de toplaag en het onderliggende zand.
We kunnen de fundering op beide velden bij de komende vervanging niet meer gebruiken. Daarom gaan we die fundering opruimen.

Wat veroorzaakt de vervuiling?

De vervuiling komt uit het materiaal waarmee de kunstgrasmat destijds is ingestrooid. Dat is gemaakt van de vaste stof rubber. Daar zit zink in. Het zink loogt uit naar de bodem. De verontreiniging komt door het langzaam oplossen van vaste stoffen onder invloed van lucht en water. Dat proces noemen we ‘uitlogen’. Dat komt door de invloed van UV straling door de zon en door veroudering van het materiaal.

Kan het kwaad?

Nee. Eerdere algemene onderzoeken van Rijkswaterstaat en het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wijzen uit dat er geen sprake kan zijn van gevaar voor de volksgezondheid.
Het uitgeloogde materiaal met zink zit in het afgesloten fundament en in het daaronder liggende zand. Het is dus afgesloten en er is geen contact mogelijk. Zink is geen mobiele stof en is niet vluchtig. Zink komt in de natuur voor en zit in voedingsmiddelen als vlees, kaas, graanproducten en noten, wordt gebruikt in medicijnen en is terug te vinden in regenwater. We komen er in ons dagelijks leven dus altijd mee in aanraking.

Als het geen kwaad kan, waarom dan toch opruimen?

We gebruiken normen die bij wet zijn vastgesteld. In de milieuwetgeving worden de verschillende ondergronden soms als bouwstof beschouwd en soms als bodem. De gemeente mag er vooralsnog vanuit gaan dat de ondergrond als bouwstof wordt gezien. Dat betekent dat de gemeente zelf een plan maakt om de verontreinigde laag verantwoord af te voeren en is een uitgebreidere sanering niet nodig. De provincie is daarin bevoegd gezag en moet daar nog over besluiten.

Zijn er meer clubs die kunstgrasvelden hebben?

Ja. In Smallingerland ligt meer kunstgras. Daarom hebben we ook alle andere velden bekeken. Bij zand-ingestrooide velden zoals korfbal speelt dit probleem helemaal niet en bij de kunstgrasvelden ingestrooid met rubber hebben de velden niet allemaal hetzelfde fundament waarbij uitloging in deze mate kan plaatsvinden. De gemeente informeert de betrokken clubs ook over de resultaten van dit bodemonderzoek bij VV Drachten.

Kunnen we de velden ondertussen gewoon gebruiken?

Ja. De te hoge waarden zink zit in de bodem opgesloten. Daar is geen contact mee mogelijk.

[ssba]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Friesland Actueel

Friesland Actueel