Opening eerste Friese Digi-Taalhuis in strijd tegen laaggeletterdheid

Oosterwolde- Gisteren, op Wereld Alfabetiseringsdag, opende burgemeester Harry Oosterman van Ooststellingwerf samen met Lutz Jacobi, lid van de Tweede kamer, het eerste Friese Digi-Taalhuis in Bibliotheek Oosterwolde. In het Digi-Taalhuis leer je beter worden in taal, rekenen en in het werken op de computer. Bij de start van het Digi-Taalhuis in Oosterwolde ondertekenden de gemeente […]

digihuis Oosterwolde- Gisteren, op Wereld Alfabetiseringsdag, opende burgemeester Harry Oosterman van Ooststellingwerf samen met Lutz Jacobi, lid van de Tweede kamer, het eerste Friese Digi-Taalhuis in Bibliotheek Oosterwolde.

In het Digi-Taalhuis leer je beter worden in taal, rekenen en in het werken op de computer. Bij de start van het Digi-Taalhuis in Oosterwolde ondertekenden de gemeente Oosterwolde, Scala Ooststellingwerf en Humanitas Ooststellingwerf het Bondgenootschap voor Geletterdheid Fryslân. Lutz Jacobi vertelde daarbij over het belang van lezen en de burgemeester ging in op de lokale situatie en voegde een persoonlijke noot toe over het vele voorlezen wat hij vroeger voor zijn kinderen deed. Daarna vertelden twee cursisten wat het voor hen betekent heeft laaggeletterd te zijn en hoe belangrijk de computer geworden is om bij te leren.

Aansluitend was er een taallunch met direct on-line contact met den Haag, waar Prinses Laurentien, erevoorzitter van de Stichting Lezen en Schrijven, aanwezig was bij de landelijk start van de Alfabetiseringsdag.

Het Digi-Taalhuis

De bibliotheek is een logische plek voor een Digi-Taalhuis omdat er van oudsher gewerkt wordt aan leesbevordering en taal. Het sluit goed aan op wat al aanwezig is in de Bibliotheek. Er zijn (digitale) werkplekken, informatieve folders, oefenprogramma’s zoals oefenen.nl en de slimme nieuwslezer (sprekende digitale krant) en er zijn speciale makkelijk te lezen boeken. In het Digi-Taalhuis zijn getrainde vrijwilligers aanwezig voor hulp. Ook kunnen ze doorverwijzen naar andere instanties.

Bondgenootschap

In juni 2013 is het Bondgenootschap voor Geletterdheid Fryslân door Stichting Lezen en Schrijven opgezet met als doel om gezamenlijk laaggeletterdheid te voorkomen.

Alle bibliotheken in Fryslân hebben in 2013 het Bondgenootschap Geletterdheid van Stichting Lezen en Schrijven ondertekend, samen met vele andere partijen zoals de Provincie Fryslân, diverse gemeenten, het UWV, Caparis, het ROC de Friese Poort, Leren en werken, Bibliotheek Service Fryslân, Humanitas, MEE en de Lions. Het doel van het bondgenootschap is om in 2018 het aantal laaggeletterden met 10% te hebben verminderd door middel van preventie, training, participatie, herkennen en doorverwijzen. Friesland telt 70.000 laaggeletterden (landelijk 1,3 miljoen), dat is in de meeste gemeenten ca. 12-14% van de volwassen inwoners.

Nog meer Digi-Taalhuizen

Ook in Bibliotheek Haulerwijk en in de Kompaan Oosterwolde is maandag 8 september een Digi-Taalhuis in afgeslankte vorm gestart. Het ROC geeft er cursussen, er zijn oefenprogramma´s en pc´s en in de bibliotheek in Haulerwijk ook makkelijke boeken.

Het is hartverwarmend hoe vele organisaties zich laaggeletterdheid aantrekken en zijn gaan samenwerken om laaggeletterdheid te bestrijden. In Drachten start op 10 september een Digi-Taalhuis in de bibliotheek. In andere regio’s van Friesland, waaronder bij Bibliotheek Sneek en Leeuwarden, wordt op dit moment gewerkt aan het opzetten van een Digi-Taalhuis. Het doel is om in 2014 dekking in de hele provincie te realiseren. De realisatie van de Digi-Taalhuizen wordt ondersteund door Bibliotheekservice Fryslân en is financieel mede mogelijk gemaakt door de Provincie Fryslân. Bibliotheken gaan in een grootscheepse Friese samenwerkingsopzet de strijd aan met laaggeletterdheid.

Activiteiten in Ooststellingwerf

In deze week van de alfabetisering, en in de daarop volgende week met het Festival van het Leren, zijn er diverse activiteiten. De raadsleden Rineke Valk, Fimke Hijlkema, Roel de Boer, Henk Dongstra, Tammo Munting, Lianne Veenstra en Hennie Duim lezen voor in het basisonderwijs. Daarmee vragen ze aandacht voor het voorkomen van laaggeletterdheid. Stichting Lezen en Schrijven traint in deze weken gemeenteambtenaren en een drietal basisscholen in het herkennen en doorverwijzen van laaggeletterden.

Bron: bibliotheek Zuidoost Friesland

[ssba]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Friesland Actueel

Friesland Actueel