Vermilion wil onderzoek naar gaswinningsgebieden

Sneek- De gemeente Súdwest-Fryslân ontvangt binnenkort een aanvraag voor seismisch onderzoek van aardgasproducent Vermilion. Met dit onderzoek speurt Vermilion naar gaswinningslocaties in Súdwest-Fryslân.

Maar zij brengen ook in kaart waar in de toekomst geothermische energie opgewekt kan worden. Dit is energie die wordt opgewekt uit de warmte van de aarde. Het is een duurzame energiebron. De warmte wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de verwarming van woningen en gebouwen. Vermilion is al enkele jaren bezig met seismisch onderzoek in de provincie Fryslân.

Stap in de goede richting

De gemeente Súdwest-Fryslân is tegen gaswinning, maar het college staat wat het seismisch onderzoek betreft voor een voldongen feit. Wethouder Gea Akkerman: “Formeel kunnen wij de gang daartoe niet stoppen. We kunnen het alleen maar vertragen. Een overstap van fossiel naar duurzaam vinden wij belangrijk”, aldus de wethouder. “Of wij in de toekomst geothermische energie gebruiken in onze gemeente weten we nu nog niet, maar in Leeuwarden wordt daar al sterk over nagedacht.

Hoewel het gebruik van geothermische energie voor onze grootste kernen pas in de volgende decennia gerealiseerd kan worden, zijn bodemdata daarvoor noodzakelijk. Dergelijke bodemdata werden en worden niet door overheden geproduceerd: dat is aan de markt. Daarom is dit wel een unieke gelegenheid om die data beschikbaar te krijgen. Het college is van mening dat deze ontwikkeling daarom voor de toekomst een stap in de goede richting is.”

Procedure

De gemeente beoordeelt eerst de aanvraag voor het seismisch onderzoek van Vermilion. Een belangrijk punt hierbij is of het voldoet aan de veiligheidseisen die de gemeente stelt voor de bevolking.

Informeren inwoners

Het is bekend dat het gaat om een groot gebied van Súdwest-Fryslân waar Vermilion seismisch onderzoek wil doen. Vermilion benadert alle grondgebruikers individueel. De gemeente gaat dan in gesprek met de betrokken plaatselijke belangen. Vermilion organiseert informatieavonden voor de betrokken inwoners. De gemeente is daarbij aanwezig.

[ssba]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Friesland Actueel

Friesland Actueel