CDA mist bredere context bij discussie over N354

Half mei praat het college van Gedeputeerde Staten verder over de N354.

Tien dorpen met in totaal 4000 inwoners hebben zich verenigd in Nij Baarderadiel. Dit is een gremium dat zich uitspreekt tegen een mogelijk nieuwe variant voor de N354 zoals geopperd door burgemeester Apotheker. Er kan volgens het CDA ook op andere manier naar de problematiek worden gekeken dan je alleen maar te richten op de weginfrastructuur.

CDA Statenlid Wendy Zuidema-Haans heeft hier schriftelijke vragen over gesteld. “Wij vinden dat de discussie over de oplossing van de verkeersveiligheidsknelpunten op de N354 zich voornamelijk richt op de ligging en inrichting van de weg zelf. Wij missen een bredere context waarbij ook de mogelijkheden voor het verduurzamen van mobiliteit worden onderzocht.” Als voorbeeld van verduurzaming noemt Zuidema-Haans de SmartBus, een elektrische touringcar die rijdt over een geasfalteerde doelgroepstrook, gebouwd op de fundering van een bestaande spoorlijn.

Bovendien stimuleert het CDA graag uitbreiding van het openbaar vervoer tussen Sneek en Leeuwarden. “Wij vragen ons af of hier al met Arriva over gesproken wordt.” Het CDA voert de discussie over de toekomst van de N354 graag integraal en met de omgeving. “Wat ons betreft krijgt het initiatief Nij Baarderadiel een stem in het geheel.”, aldus Zuidema-Haans.

[ssba]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Friesland Actueel

Friesland Actueel