Ondernemers centrum Ureterp tevreden over Klaas de Winter

Ureterp- Ondernemers van de ondernemersvereniging Ureterp zijn erg tevreden over de inzet en de activiteiten van centrummanager Klaas de Winter. Zijn overeenkomst wordt voor één jaar verlengd.

Sinds 2015 heeft Ureterp een aanspreekpunt voor de ondernemers in het centrum. Met als doel om samen met de ondernemers en de ondernemersvereniging (OVU) het economisch functioneren en de aantrekkingskracht van het centrumgebied te verbeteren.

(Foto: Klaas de Winter, tweede van links)

De afgelopen periode is er gewerkt aan het verbeteren van de communicatie tussen de diverse belanghebbende partijen, Zo is er een plan van aanpak gemaakt, verschijnt er regelmatig een nieuwsbrief en zijn er plannen ontwikkeld voor het verbeteren van het Lijteplein.

Onderzoek beleving en toekomstplannen winkeliers

In oktober/november 2016 is een onderzoek uitgevoerd door leerlingen van de Friese Poort (CityLab) om inzicht te krijgen in de huidige beleving en toekomstplannen van winkeliers in Ureterp. Bijna alle winkeliers hebben meegedaan aan het onderzoek. Dit heeft onder andere opgeleverd dat velen hebben aangeven dat het winkelgebied aantrekkelijker moet worden gemaakt als verblijfsgebied.

Gerealiseerde activiteiten

De afgelopen periode is er een aantal kleine ruimtelijke problemen opgelost. Zo is er een blauwe parkeerzone ingevoerd. Hierdoor is het duidelijk waar en hoelang er geparkeerd mag worden. Bij het Lijteplein zijn zitbanken verplaatst waardoor de aantrekkelijkheid van het winkelgebied is vergroot en er meer gelegenheid is om te genieten van het winkelgebied.

Deelname programma “Ondernemend Opsterland”

Vijf winkeliers in Ureterp hebben meegedaan aan het programma “Ondernemend Opsterland”. Hun winkel is beoordeeld op diverse punten en er zijn diverse adviezen gegeven over het inrichten van de etalage en de winkel. Ook hebben ze tips gekregen over hoe social media kan worden ingezet.

Komende ontwikkeling

Op initiatief van de centrummanager wordt er op dit moment gewerkt aan een gezamenlijke website van de OVU en Plaatselijk Belang. Hierdoor ontstaat er een online platform waar inwoners en ondernemers op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen in Ureterp. Daarnaast krijgen nieuwe inwoners van Ureterp vanaf deze zomer een goodiebag met gadgets of waardebonnen van plaatselijke ondernemers uitgereikt.

Wethouder Piet van Dijk: De belangrijkste taak van de centrummanager is om leegstand van winkelpanden te voorkomen en/of te reduceren. Vooral nu ook de organisatie “Spare Space” met een financiële bijdrage van de gemeente wordt ingeschakeld om meer winkelpanden in Ureterp gevuld te krijgen, blijft de inzet van centrummanager Klaas de Winter het komende jaar van groot belang.”

[ssba]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *