Start werkzaamheden voor natuur in Twizelermieden

Door de kwelwaterstromen te herstellen in de Twizelermieden kunnen bijzondere planten als de dotterbloem hiervan profiteren.

Gedeputeerde Johannes Kramer gaf de aftrap voor het werk door de schaapshond van Diederik Sleurink van Wylde Weide Natuurbeheer een kudde schapen door de startpoort te laten sturen. 

Gedeputeerde Johannes Kramer: “Der binne in soad petearen west mei de ynwenners fan it gebiet. Mei-inoar binne we ta in moai plan kommen. It werstel fan de tynwetterstreamen soarget derfoar dat bysûndere planten de romte krije. Ek greidefûgels profitearje hjirfan.”

Kwelwaterstromen

De kwel komt onvoldoende naar het oppervlak door de lage waterstanden in het gebied. Kwel is mineraalrijk water dat een goede basis vormt voor bijzondere planten zoals de dotterbloem. Ook weidevogels komen graag in deze vochtige gebieden. Door maatregelen op het gebied van waterhuishouding te treffen in het gebied, kan het kwel terugkomen.

Particulier natuurbeheer

De Twizelermieden worden grotendeels ingericht voor de natuur. Na de inrichting zal 120 hectare grond, samen met enkele gebouwen, beschikbaar zijn voor particulier natuurbeheer. Deze gronden worden ingericht voor de natuur, maar wel op zo’n manier dat er mogelijkheden zijn voor landbouw.

Rondje Twizelermieden

Niet alleen de natuur profiteert van de herinrichting, ook de mensen kunnen straks genieten van dit prachtige gebied. Een brug over de Bûtenpostmerfeart zorgt straks voor een wandel- en fietsverbinding tussen de Tjoele en de Âld Dyk. Daarnaast komt er een wandelpad door het gebied. Op die manier kunnen mensen een mooi rondje door de natuur maken.

 

[ssba]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *