17 oktober 2017
Opnieuw plofkraak in Friesland, ditmaal in Bakkeveen