Toonaangevende Nederlandse festivals betrekken voormalig vluchtelingen bij organisatie

Drie grote Nederlandse festivals betrekken mensen die kortgeleden naar Nederland zijn gevlucht als vrijwilliger bij hun organisatie: Oerol, WelcometotheVillage en Intothe Great Wide Open.

Met dit project onderzoekt Iepen UP (Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018) hoe festivals het beste kunnen bijdragen aan integratie.

De afgelopen jaren zijn in Nederland veel asielzoekers opgevangen, het merendeel tussen de achttien en dertig jaar oud. Veel van hen kampen met een geïsoleerd bestaan. Ze hebben vaak moeite om hun nieuwe leven op te bouwen en werk te vinden. Nederlandse leeftijdsgenoten hebben over het algemeen weinig contact met deze doelgroep. Daarom werkt Iepen UP met Innofest, Rijksuniversiteit Groningen en drie festivals samen aan het project “New Faces”.

“New Faces” nodigt nieuwkomers uit om als vrijwilliger bij het festival aan de slag te gaan om werkervaring op te doen, nieuwe vrienden te maken en Nederland op een andere manier te leren kennen. Voor festivals is dit een mooie kans om hun festival inclusiever en interessanter te maken. Ze betrekken een nieuwe doelgroep bij hun festival en brengen mensen met verschillende achtergronden bij elkaar.

Iepen UP onderzoekt samen met Rijksuniversiteit Groningen en Innofestin hoeverre het project bijdraagt aan betere integratie en hoe festivals dit het best kunnen organiseren. De resultaten worden met een toolkitaan het eind van dit jaar gepresenteerd. De ambitie is dat dit initiatief vast onderdeel wordt van de festivalorganisatie. En dat andere festivals in heel Europa hetzelfde gaan doen. Festivals kunnen zo een voortrekkersrol spelen in betere integratie van verschillende doelgroepen.

Vorig jaar organiseerden Iepen UP en WelcometotheVillage een pilot van dit project. Maar liefst tien procent van alle vrijwilligers van WelcometotheVillage bestond uit mensen met een vluchtelingenachtergrond. Voor deze deelnemers bleek het een mooie kans om uit hun dagelijkse omgeving te stappen, vaak vol trage procedures en isolement. En ook om werkervaring op te doen, een lokaal netwerk op te bouwen, en Nederland als festivalland te leren kennen.

[ssba]
Laatste reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Friesland Actueel

Friesland Actueel