Boswachter treft ernstig bedreigde vuurvlinder aan

Boswachter Albert Worst van Staatsbosbeheer Súdeast-Fryslân vond woensdag in de Brandemeer een nieuwe vindplaats van de ernstig bedreigde grote vuurvlinder. Dit duidt erop dat de kwetsbare populatie langzamerhand een veiliger basis krijgt in Friesland.

Dit duidt erop dat de kwetsbare populatie langzamerhand een veiliger basis krijgt in Friesland.

‘’Yes’, riep ik in zachtjes in mijzelf toen ik de grote vuurvlindereitjes vond’, zegt boswachter Worst. ‘Een nieuwe locatie in Brandmeer Noord is heel goed nieuws voor de vlinder.’ De grote vuurvlinder komt maar op drie plaatsen voor in Nederland: de Rottige Meente, Brandemeer en De Weerribben. Er is altijd zorg of de populaties groot genoeg zijn om het te redden in deze laagveengebieden. De nieuwe vondst stemt optimistisch over de robuustheid van de kleinste van deze populaties.

Brandemeer

Dat de vondst nu juist in de Brandemeer werd gedaan is een grote verrassing én geruststelling voor Staatsbosbeheer en De Vlinderstichting, die samen met lokale vrijwilligers de monitoring van de soort uitvoert. Nadat er vorig jaar per abuis een sloot volledig was geschoond en daarmee mogelijk het grootste deel van de populatie van de grote vuurvlinder was verdwenen, blijkt nu dat de populatie zich op verrassende wijze heeft uitgebreid. Er werden in Brandemeer dit jaar juist meer eitjes geteld dan voorgaande jaren. Nu er ook nog een nieuwe vindplaats is gevonden, kilometers verderop, stemt het optimistisch over de toekomst van de zeldzame vlinder in Zuidoost Friesland.

Profijt van droge zomer

De grote vuurvlinder heeft duidelijk geprofiteerd van de warme en droge zomer. Er heeft zich een zogenaamde tweede generatie kunnen ontwikkelen: zowel in juli als in september zijn er vlinders waargenomen. Voor de grote vuurvlinder in de Rottige Meente en Brandemeer is dit een zeldzaam verschijnsel. Afgelopen weekend werden maar liefst 23 vlinders geteld tijdens maaiwerkzaamheden. Zulke aantallen vlinders van deze soort worden nooit gezien, zelfs niet bij de eerste generatie.

[ssba]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Friesland Actueel

Friesland Actueel