Aanhoudingen voor visstroperij en bezit vuurwapens

Berlikum- Drie verdachten zijn aangehouden op verdenking van het plegen van visstroperij.

Het drietal aangehouden verdachten, bestaande uit twee mannen en een vrouw allen woonachtig in de gemeente Waadhoeke, wordt er van verdacht dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan het illegaal vissen op Wolhandkrabben.

De krabben werden m.b.v speciale netten door de verdachten in een omvangrijk deel van Noordwest Friesland gevangen. De verdachten maakten daarbij gebruik van zowel voer- als vaartuigen. De gebruikte netten waren afkomstig uit het buitenland en mogen niet in Nederland gebruikt worden om mee te vissen.
De gevangen krabben werden door de verdachten verhandeld aan derden.

Bij de 54 jarige hoofdverdachte werden naast een grote hoeveelheid netten en fuiken ook vier (jacht)vuurwapens en een zeer omvangrijke eierverzameling in beslag genomen bestaande uit meer dan 650 (verdachte) eieren. De verdachte was niet in het bezit van een jachtakte en mocht derhalve niet over de wapens met bijbehorende munitie beschikken. Ook de verzameling eieren mocht niet gehouden worden door de verdachte. Veel van de aangetroffen eieren zijn afkomstig van beschermde diersoorten.

Drie verdachten kunnen in ieder geval een proces verbaal tegemoet zien voor art 21 van de Visserijwet. Dit artikel is als misdrijf strafbaar gesteld in de Wet op de Economische delicten en kan worden bestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste 6 jaren, een taakstraf en/of een boete van maximaal 83.000 euro.

Tegen de hoofdverdachte, die ook in 2015 werd aangehouden voor een soortgelijk feit, zal tevens proces verbaal worden opgemaakt voor verboden wapenbezit en het bezit van producten afkomstig van beschermde diersoorten. De door verdachten gebruikte netten en boot zijn tevens inbeslaggenomen.

Het visrecht op de krabbensoort behoort toe aan de daartoe schriftelijk aangewezen rechthebbende. Voor Friesland zijn dat de leden van de Friese Bond voor Binnenvissers. Naast Wolhandkrabben, namen de verdachten ook palingen mee als deze achterbleven in de uitstaande krabbennetten. Ook de gevangen palingen werden door de verdachten meegenomen en overgedragen aan derden onder wie de 4e verdachte welke werd ontboden voor het afleggen van een verklaring.

De totale inbeslagname betrof:

28 speciale krabbenvallen/netten
1 boot (5 meter)
4 vuurwapens bestemd voor de jacht met munitie
1 mobiele telefoon
25 Vis/Aalfuiken
800 meter staande netten (8 stuks)
1 kist met zogenaamde aaldobbers
4 Waad/duikpakken
3 (vis)bewaartonnen
Diverse weegapparatuur
650 eieren
180 euro contanten en een groot aantal losse netten en toebehoren welke gebruikt werden door de verdachten om de ‘visserij’ mogelijk te kunnen maken.

[ssba]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Friesland Actueel

Friesland Actueel