CDA Fryslân: ”Maak van Fryslân hét mondiale zuivelcentrum”

Leeuwarden- Leeuwarden en Friesland staan op de drempel van een revolutionaire ontwikkeling rond de zuivelindustrie, waarbij het CDA Fryslân graag tempo maakt. De economische ontwikkelingen in de zuivel zijn onvoorstelbaar. Wekelijks zijn er nu al zo’n 100 vacatures in de melksector, op termijn kunnen dat er 2000 worden. Om van Friesland het mondiale ‘dairy’ knooppunt […]

cda Leeuwarden- Leeuwarden en Friesland staan op de drempel van een revolutionaire ontwikkeling rond de zuivelindustrie, waarbij het CDA Fryslân graag tempo maakt.

De economische ontwikkelingen in de zuivel zijn onvoorstelbaar. Wekelijks zijn er nu al zo’n 100 vacatures in de melksector, op termijn kunnen dat er 2000 worden. Om van Friesland het mondiale ‘dairy’ knooppunt te maken, wil het CDA dat de gedeputeerde Konst zo snel als mogelijk financiering rond maakt, om dit perspectief waar te maken.

Hoogwaardig onderwijs en onderzoek

De Friese ontwikkeling rond de werkgelegenheid en onderwijszuivel vat zich samen in de zogenaamde ‘Dairy Chain’ waar onderwijs, ondernemers, vakbewegingen en politiek samen werken. Dit is het proces van ‘gras naar glas’, waar hoogwaardig onderzoek en innovatie centraal staat. In Leeuwarden zijn de tekenen al zichtbaar: de ontwikkeling van Dairycampus en de uitbreiding van diverse ondernemers in deze zuivelsector. De veranderende wereldmarkt vraagt om constante bijsturing vanuit boeren, melkverwerking en onderwijs. Het CDA ziet dit als een kans: laten we van Fryslân het mondiale centrum maken van onderwijs en onderzoek op het gebied van dairy.

Sterke mienskip

De innovatieve kant van de zuivelindustrie bestaat onder andere uit onderzoek naar de duurzaamheid van het proces. Kunnen koeien beter buiten lopen, of is bijvoeren op stal nodig? Wat is de marktwaarde van een pak weidevogelvriendelijke melk? Wat zijn kansen van maatschappelijk verantwoord boeren? Naast het perspectief voor onderzoekers, liggen er op het gebied van productie en logistiek veel kansen. Schattingen geven een werkgelegenheid aan van 400-2000 banen voor goed opgeleide MBO’ers. Zowel de duurzame innovatie van de melkindustrie, als de mogelijke werkgelegenheid zijn voor het CDA kernwaarden om te werken aan een sterkere mienskip.

De Friese positie

Woensdag vergadert de Provinciale Staten van Fryslân over Agrofood. Statenlid Fernande Teernstra (CDA) vraagt gedeputeerde Konst om een financieel voorschot op deze ontwikkeling. Teernstra: “Al in skoft binne wy yn Fryslân dwaande mei positieve ûntwikkelings rûn súvel. Wy wolle de finânsjen sa gau as mooglik rûn ha en net wachtsje. It is krisis, wy sykje om wurkgelegenheid en as CDA sizze wy dan: stypje de gearwurking tusken ûnderwiis en ûndernimmers. Wurkje as polityk mei-inoar gear om fan Fryslân it súvelknooppunt fan de wrâld te meitsjen.” Daarbij vraagt Teernstra niet om versnippering: “Ek op oare plakken yn it Noarden binne soksoarte ûntwikkelings. Wy fine it ferstannich om Fryslân oan te wize as súvelsintrum, wêr’t by ek tink oan de nije fabryk op It Hearrenfean. Litte wy kieze om hjirre moarn al wurk fan te meitsjen.”

[ssba]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Friesland Actueel

Friesland Actueel