CDA in gesprek over onzekere toekomst beheer Fryslân Buitendijks

Marrum- De kwelder in het Noarderleech boven Marrum was afgelopen vrijdag locatie voor een ontmoeting tussen It Fryske Gea, pachters, dorpsbelang en politiek. Gespreksonderwerp: het beheer van de kwelders buitendijks in de gemeente Ferwerderadiel. “Het is een vulkaan die nog ondergronds is, maar kan uitbarsten” was een van de opmerkingen die geplaatst werd. Het was […]

cdamarrum Marrum- De kwelder in het Noarderleech boven Marrum was afgelopen vrijdag locatie voor een ontmoeting tussen It Fryske Gea, pachters, dorpsbelang en politiek.

Gespreksonderwerp: het beheer van de kwelders buitendijks in de gemeente Ferwerderadiel. “Het is een vulkaan die nog ondergronds is, maar kan uitbarsten” was een van de opmerkingen die geplaatst werd. Het was zodoende nodig om met elkaar in gesprek te gaan.

Zorgen

Statenlid en initiatiefnemer van het gesprek was Fenny Reitsma (CDA). Reitsma voorafgaande aan deze ontmoeting: “Wy wolle gjin polityk bedriuwe, mar in iepen petear mei-inoar.” Natuurorganisatie It Fryske Gea rapporteert namelijk later deze maand aan de raad van Ferwerderadiel over hun toekomstplannen. Reitsma: “Minsken kamen by my, omdat der in soad soargen binne oer de takomst en hoe at it behear der út komt te sjen. Fanút de provinsje leit hjirre ek in taak, omdat wy mooglik lân oankeapje moatte.” Bertus Faber als pachter in het gebied en veldbioloog Jaap Feddema gaven een inleiding.

Distels en ganzen

De situatie is complex. Het Waddengebied behoort toe tot het Werelderfgoed en is aangemerkt als Natura 2000 deelgebied. Dit vraagt een speciale aanpak. De weilanden buitendijks hebben te maken met verschillende beheerders. Zo groeien er in het ene land veel distels, waarvan de zaden terecht komen in land waar deze niet gewenst zijn. Bovendien vinden veel ganzen hun plek in de kwelder. Dit wordt door sommigen gezien als een goede oplossing: als de gans op de kwelder zit, zit hij niet binnendijks. Burgemeester Rikus Jager van het Drentse Westerveld was deze middag ook aanwezig als expert op het gebied van Natura 2000. In zijn gemeente speelden dergelijke beheersproblemen.

Biodiversiteit

Door een specifieke beheersaanpak kan het land buitendijks aan biodiversiteit winnen. Veel weidevogels broeden in de kwelder. Een knelpunt hierbij is de Waddenzee, die verschillende nesten in het voorjaar wegspoelt. Maar ook het aantal wilde bloemen die er groeien, ten opzichte van onaangetast, verwilderd, land. Beide natuurlijke verschijnselen vragen mogelijk ingreep van de mens. Maar hoever ga je daarin.
Bewoners en gebruikers van het buitendijkse gebied geven aan dat zij al jaren niet gehoord worden. Bestuurslid Arjen van der Meer van It Fryske Gea gaf aan kritisch te kijken als het rapport er straks ligt: “Wy wolle rekken hâlde mei de minsken dy’t yn it gebiet wurkje en libje.”

Vulkaan

Fenny Reitsma sloot deze middag af met de opmerking dat het goed was geweest om met elkaar in gesprek te zijn geweest. “Soms wie it ûndúdik wat der krekt spilet. It gefoel dat de minsken fan hjir net sjoen wurde, moat nea liede ta in ûndergrûnse fulkaan.” Vanuit de vertrouwenscommissie, die het land vermakelt, kwam de oproep om snel een keuze te maken: van wie wordt het land in de toekomst? De gemeente Ferwerderadiel is nu aan zet.

foto: Nick Creutzburg

[ssba]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Friesland Actueel

Friesland Actueel