Einde conflict ROC Friese Poort en gemeente Leeuwarden over nieuwe Cambuurstadion

Leeuwarden- Er was een conflict tussen ROC Friese Poort en de Gemeente Leeuwarden over het nieuwe Cambuurstadion, maar na goede gesprekken zijn er afspraken gemaakt.

De Gemeente Leeuwarden en ROC Friese Poort hebben op 20 juli 2018 afspraken gemaakt inzake de dekking van de kosten van de tijdelijke huisvesting. ROC Friese Poort zou deze kosten niet voor haar rekening hoeven nemen. Het was de intentie van de Gemeente Leeuwarden dat deze kosten gedekt zouden worden uit de businesscase gebiedsontwikkeling WTC. Het is nimmer de bedoeling geweest dat deze kosten buiten de door de gemeenteraad geaccordeerde financiële kaders, van de businesscase gebiedsontwikkeling WTC, te financieren, aldus de betrokken wethouders Deinum en Douwstra.

De gemeente betreurt dat hierover een dispuut is ontstaan. Afgelopen weken is er met de partners besproken hoe de kosten van de tijdelijke huisvesting gefinancierd worden en is hiervoor een oplossing gevonden. De op 20 juli 2018 met ROC Friese Poort gemaakte afspraken worden hiermee nagekomen, aldus de gemeente, die er op vertrouwt dat hiermee het onderling vertrouwen  is hersteld.

[ssba]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Friesland Actueel

Friesland Actueel