Een blik terug in de historie en het ontstaan van de Heamiel dagen. Vroeger nadat eind juni het laatste hooi was binnengehaald door de boeren en hun knechten, werd dit feit gevierd met een gezamenlijke maaltijd. De hooimaaltijd of in het Fries het ‘heamiel’ geheten. Dit was een traditionele maaltijd bestaande uit rijst met rozijnen, boerenjongens en brandewijn. In de binnenstad van Bolsward zaten de inwoners van Bolsward en omgeving aan lange tafels met elkaar te genieten van dit heerlijke eten. Het heamiel was een soort verbroederingsfeest tussen de plattelandsmensen en de stedelingen, jong en oud. De belangstelling voor het heamiel was veelal groot, men moest elkander aflossen en wachten tot de ander was uitgegeten! Sinds 1950 wordt er officieel in de kranten gesproken van de Heamiel Dagen. Vervolgens werd voor het eerst 1952 het heamiel gevierd met een heakeninginne. Gezeten op een kar met hooi werd zij met een stoet dames Bolsward binnengereden. De burgemeester heette haar vervolgens van harte welkom op het bordes van het stadhuis. Het heamiel was officeel geopend en de festiviteiten konden beginnen. Tot op de dag van vandaag wordt het heamiel op deze manier gevierd.