Herindeling provincies biedt kansen voor Fryslân

Leeuwarden- D66 Fryslân biedt minister Plasterk een alternatief voor de in Friesland zo gevreesde herindeling met Groningen en Drenthe. In een zienswijze op de Noordvleugelprovincie doet de Statenfractie een voorstel voor de bestuurlijke herindeling van Fryslân waarbij de huidige provincie samen met de kop van Noord-Holland, West-Friesland, de Noordoostpolder en de gehele waddenkust één landsdeel […]

d66 Leeuwarden- D66 Fryslân biedt minister Plasterk een alternatief voor de in Friesland zo gevreesde herindeling met Groningen en Drenthe.

In een zienswijze op de Noordvleugelprovincie doet de Statenfractie een voorstel voor de bestuurlijke herindeling van Fryslân waarbij de huidige provincie samen met de kop van Noord-Holland, West-Friesland, de Noordoostpolder en de gehele waddenkust één landsdeel vormen. De nieuwe provincie heet nog steeds ‘Fryslân’ en het bestuurlijke centrum is het provinciehuis in Leeuwarden.

De Friese bestuurders durven niet over de huidige grenzen heen te kijken. Angst heeft hen in zijn greep. In hun zienswijze aan de minister stelt het college van Gedeputeerde Staten dat de creatie van de Noordvleugelprovincie zal leiden tot onomkeerbare stappen in het herindelingsproces. D

66 Fryslân deelt die analyse maar trekt de tegenovergestelde conclusie. In plaats van de hakken in het zand te zetten en te hopen dat dat de herindelingsstorm vanzelf over gaat wil D66 dat het Friese bestuur actief na gaat denken over een opschaling van Fryslân. Een opschaling die past bij het huidige Fryslân zoals in het voorstel van D66. Denken in mogelijkheden en kansen in plaats van in termen van verlies.

Dat laatste kan niet zonder de hulp van de minister. Deze moet de provincies de ruimte geven zelf mee te denken en door middel van voorstellen een stempel te drukken op dit proces. De Statenfractie raad de minister daarom geen piketpalen te slaan waar niemand meer omheen kan maar actief met provincies en gemeenten in gesprek te gaan. Ook spoort de fractie de minister aan het takenpakket van de nieuwe provincies eerst verder uit te werken voordat de volgende stappen in de proces genomen worden.

[ssba]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Friesland Actueel

Friesland Actueel