Leeuwarder politiek heeft genoeg van chaos bij Caparis

Leeuwarden- De gemeente Leeuwarden gaat onderzoeken of zij uit de gemeenschappelijke regeling voor de sociale werkvoorziening kan treden. ‘Het belang van de medewerkers moet voorop staan’, stelt PvdA-raadslid Joke Speelman. De Leeuwarder politiek heeft genoeg van de chaos bij Caparis. Cao’s die niet worden nageleefd, gerommel in de directie, een incomplete Raad van Commissarissen en […]

Caparis_ProtestLeeuwarden- De gemeente Leeuwarden gaat onderzoeken of zij uit de gemeenschappelijke regeling voor de sociale werkvoorziening kan treden. ‘Het belang van de medewerkers moet voorop staan’, stelt PvdA-raadslid Joke Speelman.

De Leeuwarder politiek heeft genoeg van de chaos bij Caparis. Cao’s die niet worden nageleefd, gerommel in de directie, een incomplete Raad van Commissarissen en geruzie over de benoeming van een OR-commissaris. ‘Je zou bijna vergeten waar het bij Caparis om zou moeten gaat: goed werk organiseren voor een kwetsbare groep medewerker’, zegt Speelman.

Tijd voor ingrijpen

Maandag nam de gemeenteraad een motie aan van VL, PvdA, CU, GBL en PAL, waarin het college van burgemeester en wethouders wordt opgeroepen ‘uittreding of omvorming te verkennen’. Met andere woorden: de tijd is rijp om in te grijpen.

De partijen vragen om een voorstel voor een nieuwe opzet van de sociale werkvoorziening en willen tevens weten wat de consequenties zijn voor werknemers, eigendommen, partnergemeenten en gemeentelijke financiën. Speelman: ‘Uitgangspunt daarbij is dat we toe willen naar goed bestuur en directe invloed van de gemeenten.’

De vijf partijen willen terug naar de oorspronkelijke doelstelling van de gemeente om goed werk en goed werkgeverschap te realiseren voor deze kwetsbare groep medewerkers’, legt het raadslid uit. ‘Daarvoor zijn we ooit deze samenwerkingsverbanden aangegaan. Die doelstelling moeten we, ook met de veranderde wetgeving uit Den Haag, voor ogen houden. Het begint en eindigt altijd bij de mensen voor wie we het doen!’

In Leeuwarden zou het als volgt kunnen gaan: ‘Meer mensen gaan rechtstreeks voor de gemeente werken. Sommige mensen blijven beschut binnen. Daarvoor blijft Caparis voor. Naar ons idee wel met een andere structuur, meer sturing door de gemeenten.’

Na info nu actie

De PvdA en andere partijen maken zich al langer druk over de chaos bij Caparis. Speelman somt op: ‘Juni vorig jaar organiseerde de PvdA een forumbijeenkomst over de medewerkers. Binnen en buiten de raad voerden we gesprekken met de betrokken wethouders. We hebben twee informele overleggen met de OR gehad. Afgelopen januari vroegen we met andere partijen per motie om aandacht voor de positie van de medewerkers in de herstructurering, inclusief naleving van de cao. Hier waren notabene partijen in de raad op tegen! Ook spraken we met de FNV.’

[ssba]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Friesland Actueel

Friesland Actueel