Plannen voor zandwinning IJsselmeer verder ontwikkeld

De plannen voor zandwinning in het IJsselmeer door Smals IJsselmeer B.V. zijn de afgelopen tijd verder ontwikkeld.

De benodigde onderzoeken zijn afgerond en er is zorgvuldig gereageerd op de zienswijzen van inwoners en organisaties. De rol van de gemeenteraad bij de plannen van Smals is het vaststellen van het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en het verlenen van de omgevingsvergunningen. “Het college heeft een zorgvuldige afweging van de belangen gemaakt en is van mening dat het plan met een positief advies aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd”, zegt wethouder Frans Veltman.

Werkeiland voor zandwinning

Smals IJsselmeer B.V. is ruim tien jaar bezig met de voorbereiding van de plannen voor winning van industriezand in het IJsselmeer. Het gaat om het aanleggen van een werkeiland van 7 hectare op een afstand van 4,5 kilometer ten zuiden van de IJsselmeerkust bij Oudemirdum. Het doel is om vanuit deze locatie 218 hectare te ontgronden tot een diepte van circa 60 meter. Het gaat specifiek om het winnen van industriezand dat geschikt is voor het maken van beton en cement. Dit is hoogwaardig zand dat beperkt beschikbaar is. Het rijk heeft het IJsselmeer aangewezen als locatie voor zandwinning. Er vindt vaker zandwinning plaats vanuit het IJsselmeer, maar dan van ophoogzand. Dit wordt de eerste keer dat er industriezand vanuit het IJsselmeer wordt gewonnen.

Electrische zandwinning

Bijzonder aan dit project is dat de zandverwerking volledig elektrisch wordt uitgevoerd. Hiervoor worden door Smals onder water twee elektriciteitskabels aangelegd van het vaste land naar het werkeiland.

Planologische procedure

Zandwinning is in Nederland van rijksbelang. Als gemeente zorgen wij ervoor dat de planologische procedures zorgvuldig worden doorlopen. Provincie Fryslân heeft de Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) afgegeven op basis van de wet natuurbescherming. Rijkswaterstaat heeft verschillende vergunningen in behandeling, zoals de ontgrondingsvergunning. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat (RWS) een coördinerende rol: zij zorgen ervoor dat alle besluiten die bij dit plan horen, tegelijkertijd worden gepubliceerd. Zo blijft het voor iedereen overzichtelijk.

Milieu-effectrapportage 

Voor het project zijn verschillende onderzoeken gedaan en SMALS heeft diverse deskundige partijen geraadpleegd. Zo is onder andere een milieu-effectrapportage (MER) opgesteld.

Antwoorden in reactienota

Op de ontwerpbesluiten zijn 18 zienswijzen en 1 advies binnengekomen. Deze gaan vooral over de mogelijke gevolgen voor de natuur en de beleving van het IJsselmeer. Alle zienswijzen zijn voorzien van een reactie door gemeente, Wetterskip Fryslân, RWS of provincie. Waar mogelijk zijn de suggesties verwerkt in het uiteindelijke plan.

Vervolg

Het plan wordt behandeld in de raadscommissie ruimte van november.

[ssba]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Friesland Actueel

Friesland Actueel