PVV Fryslân verbaast over norm €90.000?

Leeuwarden- De Provincie Fryslân hanteert een norm van €90.000 per gecreëerde arbeidsplaats in het kader van Wurkje foar Fryslân, zeg maar de besteding van de Nuon-gelden. De Statenfractie van de PVV is verbaasd over de hoogte van deze norm. In schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten vraagt de fractie opheldering. Zo wil de […]

pvv Leeuwarden- De Provincie Fryslân hanteert een norm van €90.000 per gecreëerde arbeidsplaats in het kader van Wurkje foar Fryslân, zeg maar de besteding van de Nuon-gelden.

De Statenfractie van de PVV is verbaasd over de hoogte van deze norm. In schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten vraagt de fractie opheldering.

Zo wil de fractie weten waarop deze norm is gebaseerd en wie deze beslissing heeft genomen. Ook wil de fractie weten hoe deze norm zich verhoudt tot andere provinciale investeringen in arbeidsplaatsen.

‘Een simpele rekensom leert dat GS met de norm van €90.000 in de problemen komt,’ zegt PVV-fractievoorzitter Otto van der Galiën. ‘Het college wil 7500 nieuwe banen creëren met de Nuon-gelden. Vermenigvuldig je dit aantal met €90.000, dan kom je al op €675 miljoen. Veel meer dus dan de beschikbare €300 miljoen.

[ssba]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Friesland Actueel

Friesland Actueel