Samenwerking akker- en tuinbouw en onderwijs in de Crop Chain

Leeuwarden- Samenwerking tussen onderwijs, innovatie en ondernemers in de Friese akker- en tuinbouw, komt mogelijk medio 2014 samen in een mogelijke Crop Chain. Een moeilijk woord voor het proces van akker tot koelkast voor gewassen uit de tuin- en akkerbouw, met name in Noord-West Fryslân. Provinciale Staten stemde op woensdag 6 november in met een […]

natuur Leeuwarden- Samenwerking tussen onderwijs, innovatie en ondernemers in de Friese akker- en tuinbouw, komt mogelijk medio 2014 samen in een mogelijke Crop Chain.

Een moeilijk woord voor het proces van akker tot koelkast voor gewassen uit de tuin- en akkerbouw, met name in Noord-West Fryslân.

Provinciale Staten stemde op woensdag 6 november in met een motie van het CDA Fryslân, om te onderzoeken of een evenknie van Dairy voor de akker- en tuinbouw mogelijk is. Medio 2014 moet dit afgerond zijn. Het CDA ziet er wel brood in. De internationale handelscontacten en een positieve economische ontwikkeling bieden werkgelegenheid op korte en langere termijn. “Goed buorkje, kânsen kreëarje nimme wy dat.” Statenlid Peter ten Hoeve ziet het helemaal zitten. “Het gaat om het hele proces van akker naar koelkast: de Crop Chain.”

Een goed voorbeeld

Ten Hoeve erkent dat de Crop Chain de zelfde aanpak heeft als de Dairy Chain in de zuivelindustrie. “Wy binne yn Fryslân no ienris goed yn gearwurkje en sjogge derby fierder as ús provinjegrins. Wat der yn de suvel no al bard is reusêftich. Ikker- en túnbouwers waarden wekker skuodde. Dy sizze: hjirre binne wy ek al mei dwaande.” Het CDA dient tijdens de Statenvergadering van 6 november 2013 een motie in die Gedeputeerde Staten vraagt de mogelijkheid van de Crop Chain te onderzoeken. Peter ten Hoeve: “Mei-inoar stietst sterker, litte wy ris sjen wat de provinsje dwaan kin om de gearwurking tusken boeren, skoallen, handel,ferwurkjende yndustry, meganisaasje fierder te helpen.” De motie werd aangenomen.

Aardappelen poten via de satelliet

Op het moment vindt er zogenaamde precisie landbouw plaats. Via gps zaaien landbouwers de akker op exacte wijze. Daarnaast vindt ook gewasbescherming plaats via de satelliet. Dit is Friese landbouwinnovatie van de 21e eeuw. Maar ook op het gebied van stikstofregeling en bodemonderzoek hebben de ondernemers in samenwerking met het onderwijs.

Statenlid ten Hoeve ziet het enthousiasme in de tuin- en akkerbouw en zie tegelijk de overlapping met de aanpak van de Dairy Chain. “ Wy moatte net dingen dûbel dwaan, mar inoar fersterkje. Dêrom tsjinne it CDA in moasje yn foar in ûndersyk nei de mooglikheden foar dize Crop Chain.” Een motie die een ruime meerderheid kreeg in de Friese Staten.

[ssba]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Friesland Actueel

Friesland Actueel